ห้องภาพท้องฟ้า

จุดดับบนดวงอาทิตย์

จุดดับบนดวงอาทิตย์

ถ่ายภาพโดย : เอกราช อินทจันทร์ (emco-consultant@hotmail.com)

สถานที่ : อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัน/เวลา : 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.20

กล้องโทรทัศน์ Celestron 90 Mak. (90 mm.) ขาตั้งกล้อง Bresser EXOS-II Goto mount กล้องถ่ายภาพ ZWO-ASI120MM. กระจกกรองแสง Orion Solar filter, IR Filter และ green/yellow color filter ซอฟต์แวร์ Registax 6.1 (Stacking, photo processing) หมายเหตุ - จุดสองจุดด้านบนและด้านล่างของภาพใหญ่ เป็น dust particle จากกล้อง ไม่ใช้จุดดับ