ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางเลิฟจอย (C/2014 Q2 Lovejoy)

ดาวหางเลิฟจอย (C/2014 Q2 Lovejoy)

ถ่ายภาพโดย : สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

สถานที่ : บางขุนเทียน กทม.

วัน/เวลา : 28 ธันวาคม 2557 23.13 น.

Nikon D7000 70-200mm @200mm. f/2.8, 1.6S, ISO 800