ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางเลิฟจอย

ดาวหางเลิฟจอย

ถ่ายภาพโดย : สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

สถานที่ : บางขุนเทียน กทม.

วัน/เวลา : 6 ม.ค. 2558 20.06 น.

Nikon D7000 70-200mm @200mm. f/2.8, 1S, ISO250