ห้องภาพท้องฟ้า

Our morning sun

Our morning sun

ถ่ายภาพโดย : นพ.บุญจเริญ ธรรมประสิทธิ์ (boonchar@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 27 มกราคม 2558

Nikon Coolpix P520, f/5.9, 180 mm., minus 1.3, 1/1000s, ISO 80, night mode, ท้องฟ้าไม่แจ่มใส