ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคา 4 4 2015

จันทรุปราคา 4 4 2015

ถ่ายภาพโดย : สมศักดิ์ แซ่เต็ง (teng813@hotmail.com)

สถานที่ : บ้านโคกเมือง หมู่ 13 ตำบลสวาย อำเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วัน/เวลา : 4 เมษายน 2558 19.43 น.

FUJI Finepix HS30EXR, 126 mm., ISO-200, 3 sec. f/5.6