ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคาเต็มดวง

จันทรุปราคาเต็มดวง

ถ่ายภาพโดย : ชยพล พานิชเลิศ

สถานที่ :

วัน/เวลา : 4 เมษายน 2558 19:24:45 น.

Canon 700D, f/6.7, 5 วินาที, ISO 1600, Orion StarBlast 90mm Focal Length ุ 600mm., Orion Atlas Mount