ห้องภาพท้องฟ้า

Sangkla-Buri Startrails

Sangkla-Buri Startrails

ถ่ายภาพโดย : นาย มงคล พิทักษ์หมู่ (angeloart1961@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา :

NIKON D800e, 132 shots, 30 Sec each, Nikon Lens 14-24 mm. @16 mm, f/5.6. Processed By Starstax