ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเคียงเดือน

ดาวเคียงเดือน

ถ่ายภาพโดย : อ.วาสนา ศรีรักษ์

สถานที่ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัน/เวลา : 20 มิถุนายน 2558

Pentax K-5 IIs + WR 18-135