ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวตกวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 08:50 น.‏

ดาวตกวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 08:50 น.‏

ถ่ายภาพโดย : ดนัย ขันคำ (noomcomputer@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 7 กันยายน 2558 08:50