ห้องภาพท้องฟ้า

Core of The Milky Way

Core of The Milky Way

ถ่ายภาพโดย : ชยพล พานิชเลิศ (toncraft@hotmail.com)

สถานที่ : โรงเรียนบ้านกุดโง้ง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัน/เวลา : 19 สิงหาคม 2558

Canon 700D + 18-55is F4.5 Focal length 18mm 240 sec, iso 1600 บนขาตั้งกล้อง Orion Atlas-EQG สภาพท้องฟ้า ปลอดโปร่ง