ห้องภาพท้องฟ้า

Andromeda Galaxy

Andromeda Galaxy

ถ่ายภาพโดย : ชยพล พานิชเลิศ

สถานที่ : ที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง

วัน/เวลา : 11 กันยายน 2558

ด้วยกล้อง Canon 700d ผ่านกล้องหักเหแสง Vixen ed 80sf ความยาวโฟกัส 600 มม. f/7.5 บนเม้าท์ Orion Atlas EQ-G เวลาถ่ายรวม 60 นาที, ใช้เทคนิค ถ่ายภาพ ๆ ละ 5 นาที จำนวน 10 ภาพ โดยเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Noise Reduction ในตัวกล้อง เพื่อลด noise ที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องเป็นเวลานาน แล้วน้ำมา Stack โดยใช้โปรแกรม DeepSkyStracker แล้วตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop