ห้องภาพท้องฟ้า

เนบิวล่านายพราน

เนบิวล่านายพราน

ถ่ายภาพโดย : ชยพล พานิชเลิศ

สถานที่ : โรงเรียนบ้านกุดโง้ง ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัน/เวลา : 4 ธันวาคม 2558

Canon 700d, Vixen ed80sf ความยาวโฟกัส 600 ม.ม. f/7.5 บนเม้าท์ Orion Atlas EQ-G ถ่ายภาพ ๆ ละ 5 นาที ISO 800 เวลาถ่ายรวม 90 นาที แล้วนำมา Stack โดยใช้โปรแกรม Registax 6.0 แล้วประมวลผลภาพด้วย Photoshop