ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหาง Catalina

ดาวหาง Catalina

ถ่ายภาพโดย : สรภัณฑ์ เลิศอุดมลุกษณ์

สถานที่ : เขตบางขุนเทียน กทม.

วัน/เวลา : วันที่ 7 ธันวาคม 2558 05:30

NIKON D 7000 70-200mm @200mm f/4 2s iso 1600