ห้องภาพท้องฟ้า

จันทร์เกือบดับ

จันทร์เกือบดับ

ถ่ายภาพโดย : ธีธัช กันยุบล (tee.proton@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 10 ธันวาคม 2558 06:01 น.

ภาพถ่ายแสดง ดวงจันทร์ (เกือบ) ดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง การเริ่มต้นของดิถีใหม่ของรอบการโคจรของดวงจันทร์ และ แสงโลก ที่เกิดจากการที่แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก สะท้อนไปที่ดวงจันทร์ แล้ว สะท้อนกลับมาที่โลกอีกครั้ง ทำให้มองเห็นแสงจางๆ จากด้านกลางคืนของดวงจันทร์ได้ Canon EOS 1100D, F-stop: f/5.6, Exposure time: 6 seconds, ISO speed: ISO-1600, Focal length: 55 mm.