ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวชาละวัน (Chalawan) ชื่อดาวสามัญไทยในเอกภพ และฝนดาวตกเจมินิดส์

ดาวชาละวัน (Chalawan) ชื่อดาวสามัญไทยในเอกภพ และฝนดาวตกเจมินิดส์

ถ่ายภาพโดย : พรชัย รังษีธนะไพศาล

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้าอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วัน/เวลา : 15 ธันวาคม 2558 02:12:46

NIKON D7100, Tokina 11-16 mm. f/2.8 AT-X 116 PRO DX II, 16 mm., 20-second exposure, ISO 3200