ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

ถ่ายภาพโดย : วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

สถานที่ : อ.เมือง จ.ระยอง

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559 08:02 น.

Canon IXUS 220 HS, f/5, 1/200 วินาที, ISO 200 จ่อ Swarovski TS 80 20-60x, กรองแสงด้วยฟิล์มเอกซ์เรย์