ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

ถ่ายภาพโดย : วิมุติ วสะหลาย

สถานที่ : อ.เมือง จ.ระยอง

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559

Canon EOS 60D, EF-400 mm./5.6L, f/11, ISO400, 1/8000 วินาที, กรองแสงด้วยฟิลเตอร์ ND 3.8