ห้องภาพท้องฟ้า

แสงเหนือ ณ ไอซ์แลนด์

แสงเหนือ ณ ไอซ์แลนด์

ถ่ายภาพโดย : อภิษาณฑ์ ธรณไพบูลย์

สถานที่ : ไอซ์แลนด์

วัน/เวลา : 19 มีนาคม 2560 22:55 น.