ห้องภาพท้องฟ้า

Saturn Opposition June 15, 2017

Saturn Opposition June 15, 2017

ถ่ายภาพโดย : Pornchai Rangsitanapaisal

สถานที่ : สมาคมดาราศาสตร์ไทย กรุงเทพ

วัน/เวลา : 15 มิถุนายน 2560 22:45 น.

Samsung Galaxy Mega 6.3, เลนส์ตา 10 มม., Orion SkyQuest XT8 1200 mm., 2 วินาที