ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวพฤหัส  (JUPITER)

ดาวพฤหัส (JUPITER)

ถ่ายภาพโดย : ศุภมิตร ผิวผาด (suppamitnono@gmail.com)

สถานที่ : ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัน/เวลา : 22 มิถุนายน 2560 21.50

Lens : Nexstar 8 SE Telescope focal length 2032 mm f/10 + Advanced VX mount CCD Camera : NexImage 5 เก็บภาพแบบไฟล์วิดีโอ 2,000 ภาพ ต่อ 1 ไฟล์ เก็บทั้งหมด 4 ไฟล์ รวมไฟล์ทั้ง 4 และเลือกภาพ 5,000 ภาพ โดยใช้โปรแกรม PIPP จากนั้น Stack ภาพด้วยโปรแกรม Registax 6 แล้วปรับ สี ความสว่าง ด้วย โปรแกรม Photoshop cs6