ห้องภาพท้องฟ้า

เนบิวลานายพราน  (Orion Nebula : M42)

เนบิวลานายพราน (Orion Nebula : M42)

ถ่ายภาพโดย : ศุภมิตร ผิวผาด (suppamitnono@gmail.com)

สถานที่ : ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัน/เวลา : 1 ธันวาคม 2560 21:00-22:00

Telescope : กล้องดูดาว Nexstar 8 SE Telescope focal length 1280 mm f/6.3 ติดตั้งบนขาตั้งกล้องแบบตามดาวได้ ( Advanced VX mount) ร่วมกับชุดอุปกรณ์ทำ Polar Alignment , Autoguide scope และ อุปกรณ์ช่วยการปรับโฟกัส Nikon D5300, สภาพท้องฟ้าโปร่งใส ร่วมกับแสงจากดวงจันทร์ใกล้เต็มดาว เทคนิค ตั้งค่าถ่ายภาพ ISO 640 Light frame : 120 sec x 30 images ใช้โปรแกรม DeepSkyStacker ทำการ Calibrate ภาพ และใช้เทคนิคปรับภาพด้วยโปรแกรม Photoshop