ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคาเต็มดวง 31 ม.ค.2561

จันทรุปราคาเต็มดวง 31 ม.ค.2561

ถ่ายภาพโดย : กมล แย้มอุทัย

สถานที่ :

วัน/เวลา : 31 มกราคม 2561 18:28 - 22:25

Canon G 1 X, f/5.6, 1/8 - 1/16 วินาที บางภาพถ่ายผ่านกล้องดูนก