ห้องภาพท้องฟ้า

เนบิวลานายพราน (Orion Nebula, M42) ส่งท้ายฤดูหนาว ( 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

เนบิวลานายพราน (Orion Nebula, M42) ส่งท้ายฤดูหนาว ( 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

ถ่ายภาพโดย : ธีธัช กันยุบล

สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา, นครราชสีมา

วัน/เวลา :