ห้องภาพท้องฟ้า

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ระหว่างช่วงเวลา 02.30 น. – 05.30 น.วันที่ 17 ก.ค.2562

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ระหว่างช่วงเวลา 02.30 น. – 05.30 น.วันที่ 17 ก.ค.2562

ถ่ายภาพโดย : นายกมล แย้มอุทัย (kamonyam@yahoo.com)

สถานที่ : ดาดฟ้าชั้น 17 อาคารบ้านประชานิเวศน์ 1 จตุจักร ลาดยาว กทม.

วัน/เวลา : 17 ก.ค.2562 02.30 น. – 05.30 น.

กล้อง CANON G1 X โปรแกรม C1 ช่วงเลนส์มาโคร ถ่ายผ่านกล้องส่องนกเพิ่มอัตราขยายพระจันทร์ให้ใหญ่ขึ้น ได้ภาพมาคร๊อปพื้นที่ให้แคบลง ก่อนจัดเรียงภาพด้วยโปรแกรม PHOTO SCAPE