ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

สุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

ถ่ายภาพโดย : พรเทพ ศรีสมบัติ

สถานที่ : วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน

วัน/เวลา : 26 ธันวาคม 2562 12:03 น.