ห้องภาพท้องฟ้า

การเกิดสุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

การเกิดสุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

ถ่ายภาพโดย : ดร.ยอดธง รอดแก้ว

สถานที่ : ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

วัน/เวลา : 26 ธันวาคม 2562 10:18 - 14:04