ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน ณ กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2562

สุริยุปราคาบางส่วน ณ กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2562

ถ่ายภาพโดย : ชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดุล

สถานที่ : อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ

วัน/เวลา : 26 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 10.50 น.

Sony a6000 + Solar filter