ห้องภาพท้องฟ้า

C/2020 F3 (NEOWISE)

C/2020 F3 (NEOWISE)

ถ่ายภาพโดย : Worasak JaiChalad

สถานที่ : ปากช่อง นครราชสีมา

วัน/เวลา : 8 กรกฎาคม 2563 05:05 น.

.