ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน 21 มิถุนายน 2563

สุริยุปราคาบางส่วน 21 มิถุนายน 2563

ถ่ายภาพโดย : นางสาวจิระภา วงษ์มณี (jirapa1231234@gmail.com)

สถานที่ : ริมสนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วัน/เวลา : 21 มิถุนายน 2563 เวลา 14:53 น.

ถ่ายภาพจากกล้อง DSLR ซึ่งต่อกับกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาด 10 นิ้ว ความยาวโฟกัส 1200 มม. โดยใช้ฟิลเตอร์กรองแสงแบบแบล็กพอลีเมอร์