ห้องภาพท้องฟ้า

Saturn Moon Jupiter Conjunction

Saturn Moon Jupiter Conjunction

ถ่ายภาพโดย : สิทธิชัย งามสมจิตร (stcnsc@gmail.com)

สถานที่ : ท่าข่าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัน/เวลา : 25 กันยายน 2563 19:12 น.

กล้อง Samsung Galaxy S8+ วัดแสงอัตโนมัติ ปรับชดเชยแสงด้วยมือ Crop&Resize