ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวพฤหัสเคียงเดือน

ดาวพฤหัสเคียงเดือน

ถ่ายภาพโดย : นายยศพล พิมพ์อักษร (yosapon.bol@gmail.com)

สถานที่ : โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

วัน/เวลา : 22 ตุลาคม ค.ศ. 2020 18:38 น.

Samsung SM-A217F F2.0 1/10s 4.60mm ISO 2000 สมดุลสีขาว อัตโนมัติ ไม่ใช้แฟลช