ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวล้อมจันทร์

ดาวล้อมจันทร์

ถ่ายภาพโดย : กมล แย้มอุทัย (kamonyam0000@gmail.com)

สถานที่ : บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

วัน/เวลา : 06.03 น. วันที่ 11 ม.ค. 2564

พระจันทร์เสี้ยว แรม 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ท่านกลางกลุ่มดาวแมงป่อง