ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคา 26 พฤษภาคม 2564

จันทรุปราคา 26 พฤษภาคม 2564

ถ่ายภาพโดย : นางสาวนภัสสร โชคทรัพย์ (naphatsonc733@gmail.com)

สถานที่ : บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วัน/เวลา : 26 พฤษภาคม 2564

Canon EOS 650D Canon EF 75-300mm f/4-5.6 Shot at 300 mm Manual exposure, 1/4,096 sec, f/5.6, ISO 3200