จันทรุปราคาเต็มดวง

จันทรุปราคาเต็มดวง
ถ่ายภาพโดย : ชินวัฒน์ ติวิธมไหศูรย์
สถานที่ : กรุงเทพฯ
วัน/เวลา : 10 มกราคม 2544 เวลา 01.00-03.00 น.
อุปกรณ์ : ถ่ายด้วย Nikon Coolpix 990 จ่อเข้ากับกล้องสองตา Nikon 9x25CF