จันทรุปราคาเต็มดวง

จันทรุปราคาเต็มดวง
ถ่ายภาพโดย : สุพจน์ นิธินันทน์
สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นครสวรรค์
วัน/เวลา : 10 มกราคม 2544 ตั้งแต่เวลา 2:00 - 4:50 น. ถ่ายภาพทุก 5 นาที
อุปกรณ์ : ผ่านกล้องดูดาว เลนส์ Fluorite Apochromatic D 102 มม. F 920 มม.
กล้องถ่ายภาพ : กล้อง Nikon วัดแสงเฉพาะจุด ตั้ง Auto
ฟิล์ม : ฟิล์มสี Kodak 400