จันทรุปราคาบางส่วน

จันทรุปราคาบางส่วน
ถ่ายภาพโดย : นิติ สืบวิเศษ
สถานที่ : สมาคมดาราศาสตร์ไทย
วัน/เวลา : 17 สิงหาคม 2551 4.23 น.
สภาพท้องฟ้า : Canon 450D, 200 mm, f/6.3, 4 วินาที, ISO 100