ห้องภาพท้องฟ้า

ฝนดาวตกคนคู่

ฝนดาวตกคนคู่

ถ่ายภาพโดย : กิตติพงษ์ ศุภนุกูลสมัย

สถานที่ :

วัน/เวลา : 14 ธันวาคม 2555 03:40

Nikon D7000 เลนส์ 18-105 mm. F3.5 ISO 6400, 20 Sec.