รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกลีเนียริดส์ 10 พฤศจิกายน 2542

28 พฤศจิกายน 2542 รายงานโดย: วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต

จากการที่ดาวหาง C/1999 J3 (Linear) ซึ่งค้นพบโดยทีมงาน Lincoln Near-Earth Asteroid Research โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อ 20 กันยายน 2542 และโคจรเข้ามาตัดกับวงโคจรของโลกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2542 และอีก 40 วันต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 โลกได้โคจรมาถึงบริเวณจุดตัดนั้น ซึ่งทำให้คาดกันว่าจะเกิดฝนดาวตกกลุ่มใหม่ ลิเนียริดส์ จากการเฝ้าสังเกตการณ์ในประเทศไทย คืนวันที่ 11 พฤศจิกายน บนหอดูดาวที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบว่ามีดาวตกให้ได้เห็นเลย จึงเป็นอันว่าเราไม่สามารถคาดหวังว่าจะได้เห็นฝนดาวตกที่เกิดจากดาวหางคาบยาวได้ ปีหน้าเราต้องเผ้าดูอีกครั้ง ถ้าไม่มีอีก ก็เป็นอันว่าฝนดาวตกกลุ่มใหม่เราคงไม่ได้เห็นแน่นอน ดาวหาง C/1999 J3 ผมได้ใช้กล้องขนาด 11 นิ้วเฝ้าดู เมื่อคืนวันที่ 18 คุลาคม ส่วนโคม่าคมชัด แต่ไม่เห็นหางเลย ดาวหางเคลื่อนที่เร็วมากวิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]