รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกคนคู่ 2542

14 ธันวาคม 2542 รายงานโดย: ไพฑูรย์ โสมภีร์ (pituns@mfa.go.th)

ผมขอรายงานผลการสังเกตการณ์ฝนดาวตกคนคู่ คืนวันที่ 13 ธ.ค. 42 ที่ บ้านวัดโบสถ์ ต.มะข้ามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ช่วงประมาณสองทุ่มเศษมีชาวบ้านเห็นดาวตกทางทิศตะวันออก สว่างมาก สีเขียว ฟ้า 1 ดวง (คาดว่าเกือบจะเป็นไฟร์บอลล์)

เริ่มการสังเกตการณ์ประมาณ 21.30 น. คณะมีเด็ก 2 คน ผู้ใหญ่ 3 คน ท้องฟ้ามีเมฆประมาณ 10 % บริเวณขอบฟ้า อากาศเย็น

ถึงเวลา 22.00 น. มีดาวตกนับได้ 16 ดวง
เวลา 22.00 น. - 23.00 น. นับได้ 16 ดวง
เวลา 23.00 น. - 24.00 น. " 78 ดวง
เวลา 24.00 น. - 01.00 น. " 54 ดวง
เวลา 01.00 น. - 02.00 น. " 69 ดวง
เวลา 02.00 น. - 03.00 น. " 114 ดวง
เวลา 03.00 น. - 04.00 น. " 48 ดวง

หลังเวลา 03.00 น. ไปแล้วเมฆเริ่มมีมา ผู้สังเกตการณ์บางคนเริ่มหลับ พอถึง 04.00 น. มีเมฆประมาณ 70 % ต่อจากนั้นเมฆก็ปกคลุมเต็มฟ้าจึงได้เลิก การสังเกตการณ์ครั้งนี้ จากการสังเกตพบว่าดาวตกดวงที่สามารถเห็นสีได้ชัดนั้น จะเป็นสีออกไปทางเขียวหรือฟ้า และความเร็วไม่สูงมากนักวิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]