รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 18/19 พฤศจิกายน 2544

19 พฤศจิกายน 2544 รายงานโดย: ด.ญ. ณภัทร และ นายฉัตรชัย โรจนมณเฑียร (c664@hotmail.com)
ผู้สังเกตเป็นคุณพ่อ กับลูกสาวอายุ 9 ขวบ

สังเกตที่บ้านผู้สังเกตเองที่หมู่บ้านสามมุกธานี ต.แสนสุข บางแสน ชลบุรี วันที่สังเกตคือ คืนวันเสาร์ที่ 17/18 พย.44 เวลา 4.00-5.00 เป็นคืนที่ฟ้าสวยมาก ไม่มีเมฆบัง พบฝนดาวตก 10 ดวงเห็นเป็นลูกไฟ (fire ball) ประมาณ 5 ดวง ทิศทางของดาวพุ่งไปทางทิศตะวันตกเกือบทั้งหมด เวลาประมาณ 4.30 น.เห็นดาวเคลื่อนที่ ค่อนข้างเร็วแต่น้อยกว่าความเร็วของดาวตกมากเคลื่อนไปทางทิศใต้ ผ่านกลุ่มดาวสิงโต สงสัยเป็นดาวเทียม

คืนวันอาทิตย์ที่ 18/19 เป็นคืนที่มีเมฆมาก ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ของท้องฟ้า เวลา 0.30 น-1.30 น . เห็น ดาวตกประมาณ 100 ดวง ร้อยละ 70 เป็นลูกไฟใหญ่ และเห็น เกิดขึ้นพร้อมกันสองดวงวิ่งเห็นเป็นเส้นคู่ขนาน บนท้องฟ้า สองครั้ง สวยงามมากช่วงนี้เห็นหางดาวตกยาวๆ ร้อยละ 90

เวลา 1.30 น.- 2.30 น เห็นดาวตก ประมาณ 100 ดวงร้อยละ 50 เป็นลูกไฟใหญ่ เห็นดาวตกกิดขึ้นพร้อมกัน สองดวงวิ่งเห็นเป็นเส้นคู่ขนาน 1 ครั้งสวยงามมาก ส่วนใหญ่ วิ่งเป็นทางยาวไปทิศตะวันตก ร้อยละ 70 ช่วงตีสอง เห็นดาวเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือผ่านกลุ่มดาวคนคู่และดาวพฤหัส ด้วยความเร็ว เร็วกว่าดาวเทียม? เมื่อวาน แต่ ช้ากว่า ดาวตกมาก แปลกใจที่ วิ่งจากทิศใต้ไปทางเหนือสวนกับดาวที่สงสัยเป็นดาวเทียม?เมื่อวานซึ่งวิ่งจากทิศเหนือไปทิศใต้ ดวงนี้บอกลูกว่า ไม่รู้อะไรสงสัยเป็น ดาวเทียมหรือ UFO

เวลา 2.30 -3.30 เห็นดาวตกประมาณ 100 ดวงร้อยละ 40 เป็นลูกไฟใหญ่ เริ่มเห็นทิศทางการวิ่งของดาวตกออกจากเรเดียน บริเวณดาวสิงโตสะเปะสะปะไปทุกทิศทุกทาง คะเนว่า ยังไป ทิศตะวันตกเป็นหางยาวๆ ประมาณร้อยละ 50

เวลา 3.30-4.15เห็นดาวตกประมาณ 50 ดวง ช่วงนี้แปลกกว่า ช่วงอื่นๆ คือ เห็น หางสั้นๆ แวบเดียวหาย เห็นดาวตกประมาณ 50 ดวง มีเพียง 1 ดวงเท่านั้นที่ เป็นลูกไฟใหญ่ การวิ่งของดาวตกเรียกได้ว่า กระจายกันทั่วทุกทิศทางจากเรดียน สรุป ผู้สังเกตเห็นดาวตก ทั้งสิ้น 353 ดวง ในเวลา 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยที่ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก และ มีมลภาวะทางแสง เนื่องจาก บางแสนเปิดไฟสาธารณะสว่างไสวไปทั่วรวมทั้งในหมู่บ้านของผู้สังเกต ผู้สังเกตอาศัยเงา ต้นไม้ใหญ่ช่วยบัง ช่วงที่กลุ่มดาวสิงโตอยู่ขอบฟ้า ซึ่งผู้สังเกตไม่เห็นเนื่องจากตัวบ้านบัง ส่วนใหญ่อาศัยนอนดูมองขึ้นไปตรงๆบนท้องฟ้า หันหน้าไปทางตะวันออก เห็น ดาวตกสวยงามหางยาวมาก ช่วงที่ เห็นกลุ่มดาวสิงโตเต็มตัว กลับเห็นเป็น หางสั้นๆ

ขอบคุณครับ

วิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]