รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 18/19 พฤศจิกายน 2544

19 พฤศจิกายน 2544 รายงานโดย: มนัส ชิณการณ์ รหัสสมาชิก สช.215 (chinnakarn@thaimail.com)
ได้สังเกตการณ์ฝนดาวตกลีโอนิสส์ ที่ภูเก็ต ช่วงเวลา 02.00-02.30 น.
(เช้าวันที่ 19) เห็นดาวตกจากตำแหน่ง หัวสิงโตค่อนข้างมาก นับได้ 24 ดวง
เป็นไฟร์บอลล์ ประมาณ 8 ดวง

วิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]