ฝนดาวตกคนคู่เช้าวันที่ 12 ธ.ค. 45 ที่นนทบุรี

12 ธันวาคม 2545 รายงานโดย: รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม (Pitukdantham@rocketmail.com)
สวัสดีครับ

ขอรายงานการสังเกตฝนดาวตกคนคู่ เช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2545 ที่อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างเวลา 03.00 - 03.15 น. ท้องฟ้าโปร่ง แต่มีแสงสีส้มรบกวนจากขอบฟ้าถึงมุมเงย 15 องศา โดยนอนบนขอบปูนหลังคาตึกมองท้องฟ้าทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตก มุมเงย 50 องศาถึงจุดจอมฟ้า พบดาวตก 2 ดวง มีทิศทางพุ่งออกจากกลุ่มดาวคนคู่ เรเดียนท์อยู่เหนือดาว พอลลักซ์ และ ดาวคาสเตอร์ ดาวตกดวงหนึ่งพุ่งไปใกล้กลุ่มดาวสารถีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีกดวงหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ ทั้งสองดวงตกห่างกันภายในเวลา 5 นาที ความยาวของตำแหน่งที่ปรากฏ (จากจุดเริ่มต้นส่องแสงสว่าง ถึงจุดที่ดาวตกดับแสงไป)ครอบคลุมด้านยาวของกลุ่มดาวทั้งสอง

ส่วนความสว่างนั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ไม่สามารถมองเห็นหางของดาวตกได้แม้ว่าจะไม่มีแสงจันทร์รบกวนก็ตาม คงเนื่องมาจากแสงไฟรบกวนจากทางด่วนและเมืองทองธานี

ขอจบการรายงานการสังเกตฝนดาวตกจากกลุ่มดาวคนคู่วันที่ 12 ธ.ค. 45 แต่เพียงเท่านี้

รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม ผู้รายงานวิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]