รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 17/18 พฤศจิกายน 2541

1 ธันวาคม 2541 รายงานโดย: จรรยา แหยมเจริญ

ปลาเริ่มสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ฝนดาวตกในกลุ่มดาวสิงโต ตั้งแต่คืนวันที่ 14 - 17 แต่เห็นแค่ 2 คืน คือ คืนวันที่ 16 และ 17 โดยปลาเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ที่บ้านในกรุงเทพฯ ทัศนวิสัยในการดูดีมาก ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆน้อยมาก เห็นดาวเต็มท้องฟ้า (บ้านปลาอยู่ในสวน) โดยในคืนวันที่ 16 จะเห็นมากกว่าคืนวันที่ 17

ในคืนวันที่ 16 ตอนตี 2 ถึงตี 3 เห็นประมาณ 10 กว่าดวง เห็นเป็น Fire ball 2 ดวง นอกนั้นจะเห็นเป็นขีดบ้าง เห็นกำลังเผาไหม้บนท้องฟ้าบ้าง ในช่วงตี 4 ถึงตี 5 มีเยอะมาก (คุณแม่ปลาเล่าให้ฟัง)

ในคืนวันที่ 17 ปลาเริ่มสังเกตตั้งแต่เที่ยงคืน ถึงตี 4 ผิดหวังเล็กน้อยถึงปานกลาง 4 ชั่วโมงเห็นแค่ 10 กว่าดวง ไม่มี Fire ball เลย เห็นแต่เป็นขีดสีขาว

ขอจบการรายงานเท่านี้ พบกันใหม่อีก 33 ปีข้างหน้าวิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]