รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 17/18 พฤศจิกายน 2541

26 พฤศจิกายน 2541 รายงานโดย: ChaiYot HanAmorn (bptpcy@email.egat.or.th)

ใคร่ขอรายงาน จำนวนของดาวตกที่นับได้ในคืนวันที่ 17 ต่อเนื่อง 18 พ.ย. 2541 ดังนี้ครับ,

วัน/เวลา : ตั้งแต่เย็นของวันที่ 17 พ.ย.
สถานที่ : สำนักปฎิบัติธรรมมกุฎคีรีวัน จ.นครราชสีมา
มีผู้เฝ้าชมที่บริเวณสนามหญ้ามากพอสมควร ประมาณ 200-300 คนเห็นจะได้ เราจึงขออนุญาต ท่านพระอาจารย์แดง ขึ้นไปเฝ้าดูที่บน "เขาพระ"
ผู้สังเกต : คุณสุวิมล, คุณชัยยศ (สมาชิกฟ้าสี่) และคุณมุ้ย
สภาพอากาศ : ตอนเย็น มีเมฆบ้างที่บริเวณขอบฟ้า

ตอนหัวค่ำ เริ่มมองเห็นดาวที่บริเวณกลางฟ้าได้
23.00-01.00 น. ฟ้าปิด มีเมฆปกคลุม
01.00-01.30 น. เริ่มเห็นดาวบนท้องฟ้าและนับดาวตกได้ 13 ดวง
01.30-02.00 น. นับได้ 25 ดวง
02.00-02.30 น. นับได้ 47 ดวง
02.30-03.00 น. นับได้ 43 ดวง
03.00-03.30 น. นับได้ 59 ดวง (max.)
03.30-04.00 น. นับได้ 37 ดวง
04.00-04.30 น. นับได้ 32 ดวง (เริ่มมีเมฆเคลื่อนมาปกคลุ่มเป็นหย่อม ๆ )
04.30 น. นับได้ 2 ดวง แล้วเริ่มมีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า.

รวมทั้งหมด 258 ดวง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูล

วิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]