ดาวหางเองเคอ (2P/Encke)

วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

ในวารสารทางช้างเผือกฉบับมกราคม 2546 ผู้เขียนได้เคยเขียนถึงดาวหางสองดวงที่อาจมาปรากฏมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ในช่วงปลายปีนี้ คือ ดาวหางลิเนียร์และดาวหางเองเคอ แต่ปรากฏว่าดาวหางลิเนียร์ได้ลดความสว่างลงอย่างมาก ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ดาวหางดวงนี้แตกเป็นชิ้นๆ ขณะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์

สำหรับการมาปรากฏของดาวหางเองเคอในคราวนี้ คาดว่าน่าจะเริ่มเห็นได้ดีด้วยกล้องโทรทรรศน์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ในช่วงเวลาหลัง 19.00 น. ซึ่งท้องฟ้ามืดสนิทแล้ว วันนั้นดาวหางอยู่ในกลุ่มดาวหงส์ น่าจะมีโชติมาตร 8 และจะเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์พร้อมกับสว่างขึ้นทีละน้อย ท่านที่มีกล้องโทรทรรศน์ สามารถติดตามดาวหางดวงนี้ได้ทุกวันไปจนถึงประมาณวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเองเคอน่าจะสว่างเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่โชติมาตร 7 อยู่ในบริเวณกลุ่มดาวนกอินทรี แต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ยากและสังเกตการณ์ไม่ได้เนื่องจากดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์

ดูเพิ่ม