เวลาการเกิดสุริยุปราคา 1 สิงหาคม 2551 ในประเทศไทย

19 กรกฎาคม 2551 วรเชษฐ์ บุญปลอด
ขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคา 1 สิงหาคม 2551
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ ดวงอาทิตย์ตก
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด
กระบี่ 18.14 น. 251° 18.42 น. 282° 0.348 - - - -
กรุงเทพฯ 18.02 น. 247° 18.44 น. 297° 0.538 - - - -
กาญจนบุรี 18.02 น. 247° 10° 18.48 น. 307° 0.550 - - - -
กาฬสินธุ์ 17.56 น. 244° 18.35 น. 287° 0.586 - - - -
กำแพงเพชร 17.58 น. 246° 12° 18.47 น. 314° 0.607 18.51 น. 326° 0.597
ขอนแก่น 17.57 น. 244° 18.38 น. 293° 0.601 - - - -
จันทบุรี 18.04 น. 247° 18.36 น. 279° 0.458 - - - -
ฉะเชิงเทรา 18.02 น. 246° 18.41 น. 292° 0.528 - - - -
ชลบุรี 18.03 น. 247° 18.41 น. 292° 0.518 - - - -
ชัยนาท 18.00 น. 246° 11° 18.47 น. 310° 0.582 - - - -
ชัยภูมิ 17.58 น. 245° 18.40 น. 296° 0.591 - - - -
ชุมพร 18.09 น. 249° 18.45 น. 291° 0.438 - - - -
เชียงราย 17.52 น. 244° 14° 18.43 น. 317° 0.683 18.55 น. 353° 0.607
เชียงใหม่ 17.54 น. 244° 14° 18.45 น. 316° 0.653 18.57 น. 350° 0.581
ตรัง 18.14 น. 252° 18.39 น. 277° 0.311 - - - -
ตราด 18.04 น. 247° 18.34 น. 276° 0.430 - - - -
ตาก 17.57 น. 246° 13° 18.47 น. 314° 0.613 18.54 น. 333° 0.592
นครนายก 18.01 น. 246° 18.41 น. 294° 0.545 - - - -
นครปฐม 18.02 น. 247° 10° 18.46 น. 302° 0.543 - - - -
นครพนม 17.54 น. 243° 18.32 น. 281° 0.590 - - - -
นครราชสีมา 17.59 น. 245° 18.39 น. 291° 0.558 - - - -
นครศรีธรรมราช 18.12 น. 251° 18.39 น. 278° 0.339 - - - -
นครสวรรค์ 17.59 น. 246° 11° 18.48 น. 313° 0.593 - - - -
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ ดวงอาทิตย์ตก
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด
นนทบุรี 18.02 น. 247° 18.44 น. 298° 0.541 - - - -
นราธิวาส 18.15 น. 252° 18.29 น. 264° 0.184 - - - -
น่าน 17.53 น. 244° 13° 18.44 น. 316° 0.666 18.50 น. 334° 0.648
บุรีรัมย์ 17.59 น. 245° 18.35 น. 283° 0.535 - - - -
ปทุมธานี 18.02 น. 246° 10° 18.44 น. 299° 0.547 - - - -
ประจวบคีรีขันธ์ 18.06 น. 248° 18.44 น. 293° 0.478 - - - -
ปราจีนบุรี 18.01 น. 246° 18.41 น. 292° 0.537 - - - -
ปัตตานี 18.15 น. 252° 18.31 น. 267° 0.226 - - - -
พระนครศรีอยุธยา 18.01 น. 246° 10° 18.44 น. 301° 0.557 - - - -
พะเยา 17.53 น. 244° 14° 18.44 น. 316° 0.668 18.54 น. 346° 0.618
พังงา 18.13 น. 251° 18.44 น. 286° 0.371 - - - -
พัทลุง 18.14 น. 251° 18.37 น. 275° 0.300 - - - -
พิจิตร 17.57 น. 245° 11° 18.47 น. 314° 0.612 18.48 น. 318° 0.611
พิษณุโลก 17.57 น. 245° 12° 18.46 น. 314° 0.620 18.49 น. 322° 0.617
เพชรบุรี 18.04 น. 247° 18.45 น. 298° 0.521 - - - -
เพชรบูรณ์ 17.57 น. 245° 11° 18.45 น. 310° 0.616 - - - -
แพร่ 17.55 น. 246° 13° 18.45 น. 316° 0.648 18.51 น. 335° 0.627
ภูเก็ต 18.14 น. 252° 18.44 น. 285° 0.351 - - - -
มหาสารคาม 17.57 น. 244° 18.36 น. 287° 0.581 - - - -
มุกดาหาร 17.56 น. 244° 18.31 น. 277° 0.552 - - - -
แม่ฮ่องสอน 17.53 น. 245° 15° 18.44 น. 316° 0.655 19.02 น. 0.521
ยโสธร 17.57 น. 244° 18.32 น. 278° 0.538 - - - -
ยะลา 18.15 น. 252° 18.31 น. 266° 0.210 - - - -
ร้อยเอ็ด 17.57 น. 244° 18.34 น. 283° 0.565 - - - -
ระนอง 18.10 น. 250° 18.46 น. 292° 0.426 - - - -
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ ดวงอาทิตย์ตก
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด เวลา ม.ย. มุมเงย ขนาด
ระยอง 18.04 น. 247° 18.39 น. 286° 0.484 - - - -
ราชบุรี 18.03 น. 247° 10° 18.46 น. 302° 0.536 - - - -
ลพบุรี 18.00 น. 246° 10° 18.45 น. 303° 0.571 - - - -
ลำปาง 17.54 น. 245° 13° 18.46 น. 316° 0.647 18.54 น. 342° 0.606
ลำพูน 17.54 น. 245° 14° 18.45 น. 316° 0.649 18.56 น. 348° 0.584
เลย 17.55 น. 244° 11° 18.44 น. 312° 0.644 - - - -
ศรีสะเกษ 17.58 น. 244° 18.30 น. 274° 0.499 - - - -
สกลนคร 17.55 น. 244° 18.34 น. 285° 0.600 - - - -
สงขลา 18.14 น. 252° 18.35 น. 271° 0.265 - - - -
สตูล 18.16 น. 252° 18.36 น. 272° 0.256 - - - -
สมุทรปราการ 18.02 น. 247° 18.43 น. 296° 0.532 - - - -
สมุทรสงคราม 18.03 น. 247° 10° 18.45 น. 300° 0.530 - - - -
สมุทรสาคร 18.03 น. 247° 18.44 น. 298° 0.533 - - - -
สระแก้ว 18.01 น. 246° 18.38 น. 285° 0.513 - - - -
สระบุรี 18.01 น. 246° 10° 18.43 น. 299° 0.560 - - - -
สิงห์บุรี 18.00 น. 246° 10° 18.46 น. 305° 0.574 - - - -
สุโขทัย 17.57 น. 245° 12° 18.46 น. 315° 0.621 18.51 น. 328° 0.611
สุพรรณบุรี 18.01 น. 246° 10° 18.46 น. 305° 0.563 - - - -
สุราษฎร์ธานี 18.11 น. 250° 18.42 น. 284° 0.383 - - - -
สุรินทร์ 17.59 น. 245° 18.33 น. 279° 0.518 - - - -
หนองคาย 17.54 น. 244° 10° 18.41 น. 304° 0.653 - - - -
หนองบัวลำภู 17.56 น. 244° 10° 18.41 น. 302° 0.634 - - - -
อ่างทอง 18.01 น. 246° 10° 18.45 น. 303° 0.565 - - - -
อำนาจเจริญ 17.57 น. 244° 18.30 น. 275° 0.523 - - - -
อุดรธานี 17.55 น. 244° 10° 18.40 น. 300° 0.638 - - - -
อุตรดิตถ์ 17.55 น. 245° 12° 18.45 น. 315° 0.637 18.51 น. 331° 0.623
อุทัยธานี 17.59 น. 246° 11° 18.48 น. 312° 0.586 - - - -
อุบลราชธานี 17.58 น. 244° 18.28 น. 271° 0.484 - - - -

หมายเหตุ :

  1. "ขนาด" หมายถึงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ วัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
  2. ม.ย. ย่อจาก มุมจุดยอด (vertex angle : V.A.) มีหน่วยเป็นองศา หมายถึงมุมที่วัดจากด้านบนสุดของดวงอาทิตย์ กวาดทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายที่ 90 องศา ด้านล่างที่ 180 องศา และขวามือที่ 270 องศา ใช้บอกตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์แหว่งโดยเทียบกับจุดเหนือศีรษะและขอบฟ้าของผู้สังเกต
  3. จากตารางแสดงว่าส่วนใหญ่ของประเทศเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดขณะดวงอาทิตย์ตก สำหรับภาคเหนือ เวลาบังเต็มที่เกิดก่อนเวลาดวงอาทิตย์ตกเล็กน้อย
  4. ในความเป็นจริง ดวงอาทิตย์อาจถูกเมฆหมอกใกล้ขอบฟ้าบดบังหายไปก่อนที่จะลับขอบฟ้าจริง ๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ณ จุดสังเกตการณ์
  5. โดยปกติเวลาดวงอาทิตย์ตกหมายถึงเวลาที่ขอบด้านบนของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้า แต่ในตารางนี้ใช้เวลาเมื่อขอบด้านล่างของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้า สองเวลานี้ห่างกันประมาณ 2 นาที
  6. คำนวณโดยอาศัย Besselian elements ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดย Fred Espenak จากองค์การนาซา

ดูเพิ่ม