ห้องภาพท้องฟ้า

NGC1501 - The Camel Eye Nebula

NGC1501 - The Camel Eye Nebula

ถ่ายภาพโดย : นายปฏิพล แช่มสกุล

สถานที่ : สระบุรี

วัน/เวลา : 6 ธันวาคม 2566 เวลา 00:30 - 02:00 น.

Telescope : GSO Rc8 Carbon Astro CCD : ASI533MC Pro Mount : Takahashi EM200 Time : 2Hr Location : CSky Observatory 6091#2 เนบิวลาดาวเคราะห์นี้ถูกค้นพบโดยวิลเลียม เฮอร์เชลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2330 โดยใช้กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 นิ้ว และทางยาวโฟกัส 20 ฟุต เขาจัดหมวดหมู่ไว้เป็น IV53 และตั้งข้อสังเกตว่า เนบิวลาดาวเคราะห์ที่ค่อนข้างสว่าง เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้ 1 ฟุต กลม มีแสงสม่ำเสมอและมีการกำหนดไว้ค่อนข้างดี การสังเกต 2 ครั้งพร้อมการขยาย 360 องศา; แต่ยังคงชัดเจนและค่อนข้างเป็นรูปวงรีเล็กน้อย» จอห์นลูกชายของเขาจัดหมวดหมู่ในปี พ.ศ. 2407 เป็น GC801 และ Dreyer