ห้องภาพท้องฟ้า

Super Moon

Super Moon

ถ่ายภาพโดย : โอภาส ชาญมงคล (mongkol_pt@hotmail.com)

สถานที่ : พระนครคีรี เมืองเพชร

วัน/เวลา : 20 มีนาคม 2554 เวลา 02:04:24 น.

F11/250 ISO100 WB.A กล้อง D300 เลนส์ 200-500 ตั้งถ่ายภาพซ้อน 2 ครั้ง ครั้งแรกถ่ายดวงจันทร์ F11/250 ครั้งที่สอง ถ่ายที่กระโจมแก้ว F8/ชัตเตอร์ B 60 s.