ห้องภาพท้องฟ้า

Super Moon

Super Moon

ถ่ายภาพโดย : ณัชกฤษฏิ์ เตชะสถาพร

สถานที่ : วัดญวน กรุงเทพ

วัน/เวลา : 19 มีนาคม 2554

Nikon D300, Nikkor 50-500