ห้องภาพท้องฟ้า

Moon ISS

Moon ISS

ถ่ายภาพโดย : พรชัย อมรศรีจิรทร

สถานที่ : ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ

วัน/เวลา : 11 มีนาคม 2554

สถานีอวกาศนานาชาติผ่านหน้าดวงจันทร์